Οι ιδιοκτήτες της Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός, αδερφοί Αγγελόπουλοι, χαρακτήρισαν ως κάτι μοναδικό την επιτυχία του Ολυμπιακού και κάλεσαν τον κόσμο να τον υποδεχθεί αναλόγως.