Φανερα ενοχλημένοι από τα εκτεταμένα επειεόδια, που οδήγησαν στην διακοπή του τελικού Κυπέλλου με τον Πανθηναίκό ήταν οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος.